MY HAPPY HOME

Privacybeleid

My Happy Home gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en neemt de privacy van persoonsgegevens serieus. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het privacybeleid.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, waardoor je meer inspraak krijgt in het gebruik van je gegevens. Het privacybeleid van My Happy Home is opgesteld volgens de nieuwe regels gelinkt aan GDPR.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

Wanneer je bent ingeschreven bent in het systeem, een aanvraag indient voor een afspraak, een contactformulier invult of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal jou gevraagd worden om gegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn onder meer nodig voor administratie, verwerking van de juiste dienst etc.. . Het kan gaan om:

  • Voor- en achternaam
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
  • Website
  • Bedrijfsnaam
  • Functie
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • Btw-nummer

Deze gegevens worden steeds uitdrukkelijk gevraagd en worden digitaal opgeslagen.

Gebruik van jouw gegevens

Je gegevens worden gebruikt om de juiste diensten en producten voor je te zoeken na jouw toestemming. Je kan steeds uitschrijven uit onze gratis dienst. Je mailadres en andere gegevens worden in dat geval binnen de week uit de bestanden verwijderd en zullen niet worden bewaard. Jouw gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden buiten My Happy Home, tenzij je daar zelf uitdrukkelijk om vraagt.

Bewaartermijn

Je gegevens worden in principe niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende week uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in onze boekhoud- en My Happy Home systemen bewaren we tenminste 10 jaar, om aan de wettelijke verplichting te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen ontstaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna je gegevens niet meer zullen verwerkt worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per mail. Je kunt je verzoek mailen naar info@myhappyhome.be.

Wijzigingen

My Happy Home behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contactgegevens

U kan ons steeds contacteren via het contactformulier.
info@myhappyhome.be

Contacteer ons vandaag nog voor een overschakeling op het beste tarief.